Aktualności

LOWE: przedłużenie terminu dla mazowieckiego

NAGŁÓWEK


 Szanowni Państwo,

Po wstępnej ocenie formalnej wniosków nadesłanych w poprzedniej procedurze Zarząd Towarzystwa Amicus zdecydował o przedłużeniu do dnia 31 lipca 2020 r. naboru wniosków z placówek zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego.

Więcej informacji na stronie projektu: klik

Zespół projektowy

Podpisanie umowy na pierwszy LOWE w województwie podlaskim. 

NAGŁÓWEK

 

Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże Wojciech Cybulski w obecności Pani Skarbnik Gminy Moniki Krawczeniuk, Przewodniczącej Rady Gminy Janiny Kozakiewicz oraz radnych w dniu 25.06.2020 uroczyście podpisał pierwszą umowę grantową w projekcie.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Fastach (zspfasty.edupage.org) otrzyma 175 tys. zł na utworzenie pierwszego w województwie Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji.

PHOTO 2020 06 25 11 25 41

Od lewej na zdjeciu stoją: Karolina Szymańska-Skowronek, Ireneusz Lewkowski, Janusz Kitlas, Iwona Sokół, Beata Lenczewska, Daniel Tofiło, Krzysztof Pogorzelski, Wojciech Rybołowicz.
Siedzą: Adam Kozłowski, Wojciech Cybulski oraz Piotr Sobolewski.

LOWE: przedłużenie terminu dla warmińsko-mazurskiego i podlaskiego

NAGŁÓWEK


 Szanowni Państwo,

Po wstępnej ocenie formalnej wniosków nadesłanych w poprzedniej procedurze Zarząd Towarzystwa Amicus zdecydował o przedłużeniu do dnia 31 lipca 2020 r. naboru wniosków z placówek zlokalizowanych na terenie: województwa warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego.

 

Więcej informacji na stronie projektu: klik

Zespół projektowy

LOWE: WYNIKI pierwszego naboru wniosków

NAGŁÓWEK


Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy listę wniosków ocenionych przez Komisję Oceny Wniosków w pierwszym naborze:

Nr indentyfikacyjny wniosku

Ocena w punktach

 

Uzasadnienie

 

1/LOWE/2.14/2020

POZYTYWNA:

96,75

-

2/LOWE/2.14/2020

POZYTYWNA:

75,5

-

3/LOWE/2.14/2020

NEGATYWNA

WNIOSEK ODRZUCONY FORMALNIE:

Placówka znajduje się w województwie kujawsko-pomorskim, które nie jest objęte wsparciem w ramach realizowanego projektu.

4/LOWE/2.14/2020

POZYTYWNA:

83,75

-

5/LOWE/2.14/2020

POZYTYWNA:

98,25

-

6/LOWE/2.14/2020

NEGATYWNA

WNIOSEK ODRZUCONY FORMALNIE:

Proporcje podziału Grantu niezgodne z wytycznymi zawartymi w Procedurze Naboru Grantobiorców (Rozdział V Informacja o maksymalnej wysokości oraz o przeznaczeniu grantu).

W budżecie nie uwzględniono kosztów  przeznaczonych na działalność bezpośrednią LOWE.

7/LOWE/2.14/2020

NEGATYWNA

WNIOSEK ODRZUCONY FORMALNIE:

Proporcje podziału Grantu niezgodne z wytycznymi zawartymi w Procedurze Naboru Grantobiorców (Rozdział V Informacja o maksymalnej wysokości oraz o przeznaczeniu grantu).

W budżecie nie uwzględniono kosztów  przeznaczonych na działalność bezpośrednią LOWE.

8/LOWE/2.14/2020

POZYTYWNA:

85

-

 

Wnioski, które spłynęły w ramach II edycji nadal podlegają ocenie.

Ponadto informujemy iż w III turze naboru podmioty z województwa warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego mogą jeszcze aplikować do dnia 31.07.2020 r.

Zespół projektowy

Kontakt

Towarzystwo Amicus