Towarzystwo Amicus

Towarzystwo Amicus jest organizacją pozarządową, która powstała w 1998 roku z inicjatywy studentów, pracowników i absolwentów białostockich uczelni wyższych. Od początku istnienia stowarzyszenie inicjowało i realizowało projekty: edukacyjne, informacyjne, wsparcia przedsiębiorczości oraz ze sfery pomocy społecznej i szeroko pojętej kultury. Przez ponad dwadzieścia lat zrealizowaliśmy ponad sto projektów o zasięgu ponad regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Wiele z nich prowadziliśmy z Polonią i Polakami mieszkającymi za naszą wschodnią granicą.

Szczególne miejsce w naszym dorobku zajmują przedsięwzięcia, które łączą różne dziedziny życia, gdzie następuje przenikanie się kultury, edukacji, przedsiębiorczości z życiem i potrzebami lokalnych społeczności. Towarzystwo Amicus skupia wśród swoich członków i współpracowników ludzi o bardzo szerokich kompetencjach, którzy wspólnie przygotowują i realizują projekty łączące różne dziedziny wiedzy, które zawsze łączy wspólny cel: odpowiadają na rzeczywiste potrzeby beneficjentów.

Główne biuro Towarzystwa Amicus mieści się w Białymstoku przy ulicy Brukowej 28 lok. 8.  Dysponujemy również lokalem użyczonym przez Fundację VIRIBUS UNITIS, który znajduje się na ul. Kościuszki 6 w Katowicach.  Biuro w Katowicach zajmuje się między innymi koordynacją Centrum NGO. 

Kontakt

Towarzystwo Amicus