Współpraca

Towarzystwo Amicus jest partnerem i członkiem w wielu organizacjach zawodowych i społecznych np. Członkiem Rady Konsultacyjnej NGO's przy Prezydencie Białegostoku, Członkiem Polskiej Rady Młodzieży, a także międzynarodowej sieci informacyjnej EURODESK, Regionalnego Punktu Europejskiego Funduszu Społecznego w Warszawie i sieci informacyjnej Komisji Europejskiej Europe Direct. Ponadto z Towarzystwem Amicus współpracują specjaliści w różnych dziedzinach (tłumacze, finanse, marketing, psychologia, prawo, medycyna pracy, edukacja, psychoterapia, dziennikarstwo, public relations, itp.).
Towarzystwo Amicus współpracuje z wolontariuszami - absolwentami szkół średnich, pomaturalnych i wyższych uczelni. Prowadzimy praktyki dla studentów Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Białymstoku i Uniwersytetu w Białymstoku.

Stowarzyszenie posiada rozległą sieć kontaktów z organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą.

Towarzystwo Amicus jest otwarte  na możliwość współpracy z instytucjami, organizacjami trzeciego sektora. W dziale współpraca zamieszczamy aktualne zapytania ofertowe z realizowanych projektów.