Współpraca

Towarzystwo Amicus jest partnerem i członkiem w wielu organizacjach zawodowych i społecznych:

  1. Członkiem założycielem Klastra Info-tech,
  2. Członkiem Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu,
  3. Członkiem Wschodniego Klastra Budowlanego,
  4. Członkiem Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok
  5. Członkiem Rady Konsultacyjnej NGO's przy Prezydencie Białegostoku,
  6. Członkiem Polskiej Rady Młodzieży,
  7. Członkiem międzynarodowej sieci informacyjnej EURODESK,

Ponadto z Towarzystwem Amicus współpracują specjaliści w różnych dziedzinach (tłumacze, finanse, marketing, psychologia, prawo, medycyna pracy, edukacja, psychoterapia, dziennikarstwo, public relations, itp.).

Towarzystwo Amicus współpracuje z wolontariuszami - absolwentami szkół średnich, pomaturalnych i wyższych uczelni. Prowadzimy praktyki dla studentów Uniwersytetu w Białymstoku. Stowarzyszenie posiada rozległą sieć kontaktów z organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą. Towarzystwo Amicus jest otwarte na możliwość współpracy z instytucjami, organizacjami trzeciego sektora.

 

Kontakt

Towarzystwo Amicus

 

OŚRODEK POMOCY BIAŁYSTOK
TEL: + 48 697 697 205

w godzinach pracy:

Pon. 13:00 – 20:00
Wt. 08:00 – 15:00
Śr. 08:00 – 15:00
Czw. 08:00 – 15:00
Pt. 08:00 – 15:00
Sob. 09:00 – 14:00

 

Punkt Lokalny w Sokółce

TEL: + 48 667 684 321

w godzinach pracy:

Śr. 15:00 – 20:00
Czw. 15:00 – 20:00

 

Punkt Lokalny w Bielsku Podlaskim

TEL: +48 693 202 220

w godzinach pracy:

Pon. 15:00 – 20:00
Wt. 15:00 – 20:00