Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Białymstoku

 

 

logo ministerstwo sprawiedliwosci

 

Minister Sprawiedliwości, działając jako dysponent Funduszu Sprawiedliwości po przeprowadzeniu procedury konkursowej informuje, że w dniu 7 stycznia 2019 roku, podjęto decyzję w przedmiocie przyznania dotacji celowej na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, Udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019-2021, dla następującego podmiotu: Towarzystwa Amicus z Białegostoku.

Źródło komunikatu - BIP Ministerstwa Sprawiedliwości


Kliknij aby wejść na stronę Ośrodka! 


 

Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

 

logo FS kolor orientacja pozioma

Fundusze Europejskie

Fundusze Europejskie

Towarzystwo Amicus dzisiaj to dynamicznie rozwijająca się organizacja działająca już od 18 lat w branży informacyjnej, szkoleniowej, edukacyjnej, wydawniczej oraz usług doradczych. Jako niezależna organizacja non-profit działa w myśl zasady, iż informacja jest prawem a nie towarem.

Projekt: Kierunek PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

przedisebiorczosc

 

 

 

 


Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy dokumentację dotyczącą rozliczenia dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego. Zachęcamy do zapoznania się z dwoma Regulaminami oraz z załączonymi dokumentami.

W wypadku pytań prosimy o kontakt indywidualny.

ZASADY ROZLICZANIA DOTACJI INWESTYCYJNEJ

ZASADY ROZLICZANIA DOTACJI INWESTYCYJNEJ dla Uczestników projektu „Kierunek: Przedsiębiorczość”

Załącznik_nr_1_Oświadczenie_o_dokonaniu_zakupu_towarów_usług_zgodnie_z_biznesplanem.doc

Załącznik_nr_2_Zestawienie_poniesionych_wydatków_inwestycyjnych.xlsx

Załącznik_nr_3_Oświadczenie_dotyczące_wkładu_własnego.doc

Załącznik_nr_4_Wzór_opisu_faktury_dotacja.doc

Załącznik_nr_5_Oświadczenie_zbywcy_dotyczące_używanego_środka_trwałego.doc

 

ZASADY ROZLICZANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO

ZASADY_ROZLICZANIA_WSPARCIA_POMOSTOWEGO.pdf

Załącznik_nr_1_Zestawienie_wydatków_możliwych_do_poniesienia_w_ramach_wsparcia_pomostowego.pdf

Załącznik_nr_2_Oświadczenie_o_stopniu_wykorzystania_wsparcia_pomostowego.docx

Załącznik_nr_3_Formularz_rozliczenia_wsparcia_pomostowego.xlsx

Załącznik_nr_4_Protokół_wykonania_usługi.doc

Załącznik_nr_5_Wzór_opisu_faktury_pomostówka.doc


Ocena biznesplanów zakończona!

Dziękujemy serdecznie wszystkim  za zgłoszenia, wszelkie starania i udział w doradztwie! Komisja Oceny Wniosków zakończyła swoje posiedzenie. Wybrańcom gratulujemy i trzymamy kciuki za realizację waszych pomysłów!

Poniżej załączamy listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie Kierunek: Przedsiębiorczość oraz listę rezerwową, a także wykaz osób, którym zabrakło szczęścia w tej rozgrywce.

W najbliższych dniach spodziewajcie się listu z pisemną wiadomością  o wynikach rekrutacji oraz  informacją o dalszym procesie realizacji zadań!

Lista_rankingowa_KP.pdf

 


Szanowni Państwo,

Zakończyliśmy etap rekrutacji w ramach projektu: "Kierunek: Przedsiębiorczość". Wszystkim osobom, które przystąpiły do projektu i przeszły do kolejnego etapu – szczerze gratulujemy! Przed niektórymi z Was ostatnie godziny wsparcia doradczego, które bardzo pomaga w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Podczas spotkań z doradcami zdobywacie umiejętności praktyczne w zakresie prowadzenia firmy w polskich uwarunkowaniach ekonomicznych i podatkowych, a także otrzymujecie realne wsparcie przy tworzeniu biznesplanu.

Ważne terminy:

Do dnia 10 kwietnia 2019 roku należy złożyć biznesplany zgodnie z załącznikami zamieszczonymi na stronie.

Komisja Oceny wniosków rozpoczyna posiedzenie w dniu 15 kwietnia 2019 roku.

W wyniku ich pracy powstanie lista osób z pomysłami zakwalifikowanymi do dofinansowania.

Ogłoszenie wyników nastąpi w dniach 16-17 kwietnia 2019 roku - listę szczęśliwców umieścimy na stronie internetowej projektu.

Po dokonaniu formalności prawnych związanych z rejestracją działalności oraz podpisaniu z Towarzystwem Amicus umowy bezzwrotnego wsparcia na rozwój przedsiębiorczości - pierwsze dotacje oraz wsparcie pomostowe zostaną wypłacone pod koniec kwietnia 2019 roku.

 

DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZYZNAWANIA WSPARCIA BEZZWROTNEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:

  1. REGULAMIN_PRZYZNAWANIA_WSPARCIA_BEZZWROTNEGO_NA_ROZWÓJ_PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.pdf

  2. Załącznik_nr_1_Wzór_wniosku_o_udzielenie_dotacji_inwestycyjnej_oraz_wsparcia_pomostowego.doc

  3. Załącznik_nr_2_Wzór_biznesplanu.doc

  4. Załącznik_nr_2a_do_Wniosku_o_udzielenie_dotacji_inwestycyjnej_i_wsparcia_pomostowego.doc

  5. Załącznik_nr_3_Karta_oceny_biznes_planu.doc

  6. Załącznik_nr_4_Wzór_umowy_o_udzielenie_dotacji_inwestycyjnej_oraz_wsparcia_pomostowego.pdf


 Szanowni Państwo, zakończyliśmy nabór do projektu

Kierunek: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Projekt skierowany jest do osób po 30 roku życia, będących bezrobotnymi lub poszukującymi pracy lub nieaktywnymi zawodowo oraz jednocześnie znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy(tj. osoby starsze po 50 roku życia lub kobiety lub osoby z niepełnosprawnością lub osoby długotrwale bezrobotne lub osoby o niskich kwalifikacjach), zamieszkujących gminy Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Jasionówka, Juchnowiec Kościelny, Knyszyn, Michałowo, Supraśl, Wasilków i Zabłudów. 

100% grupy docelowej stanowić będą osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (tj. osoby starsze po 50 roku życia lub kobiety lub osoby z niepełnosprawnością lub osoby długotrwale bezrobotne lub osoby o niskich kwalifikacjach.

 


Branże zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju LGD PK: pkt II.1.: Rozwój przedsiębiorstw na obszarze LGD, w tym w kluczowych domenach wskazuje branże działalności gospodarczej, pożądane i premiowane w LSR takie jak: „zielone miejsca pracy”, usługi turystyczne, rekreacyjne, prozdrowotne, rehabilitacyjne, uzdrowiskowe oraz „silver economy”.


Masz plan na biznes? Czy jesteś zainteresowany pracą w branży rekreacyjno-turystyczno-uzdrowiskowej? Czy chcesz otrzymać dotację na rozpoczęcie własnego biznesu? Wykorzystaj potencjał lokalny Podlasia.

Towarzystwo Amicus ogłasza nabór do projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich. W jego ramach uczestnicy otrzymają bezzwrotne wsparcie finansowe i doradcze na założenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Weź udział w rekrutacji jeżeli jesteś osobą:
• po 30 roku życia,
• osobą bezrobotną / szukającą pracy / nieaktywną zawodowo,

i jednocześnie spełniasz jedno z poniższych kryteriów:
• masz ukończone 50 lat,
• jesteś kobietą
• jesteś osobą niepełnosprawną
• jesteś osobą długotrwale bezrobotną
• posiadasz niskie kwalifikacje

Spełniasz powyższe warunki?

Czy Twój pomysł na biznes uwzględnia wykorzystanie potencjału rozwojowego Twojego regionu? Nie czekaj i weź udział w bezpłatnym projekcie!


W ramach projektu oferujemy:
Indywidualne doradztwo w zakresie przygotowania biznesplanu.
Dotację inwestycyjną w kwocie maksymalnie 21.000,00 pln netto.
Finansowe wsparcie pomostowe w kwotach 1 200,00 pln netto przez 6 miesięcy i po tym okresie 487,90 pln netto przez pozostałe 6 miesięcy.
Oraz specjalistyczne wsparcie towarzyszące, indywidualne doradztwo w zakresie zasad przedsiębiorczości, prowadzenia biznesu itp.Rekrutacja trwa od 20.11.2018 do 25.03.2019 r. 

Projekt realizowany jest od 01.11.2018 do 30.04.2020 r.


Dokumenty do pobrania:

W związku z interpretacją Urzędu Marszałkowskiego w sprawie VAT w dniu 18.12.2018 r. uległy zmianie formularz i regulamin rekrutacji.

Interpretacja Urzędu Marszałkowskiego w sprawie VAT

Formularz_rekrutacyjny_Kierunek_przedsiębiorczość.pdf

Regulaminu_rekrutacji_uczestnikow_Kierunek_Przedsiębiorczość.pdf

 


Formularz rekrutacyjny należy dostarczyć na adres biura Towarzystwa Amicus: Brukowa 28 lok 8, 15-889 Białystok. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


przedisebiorczosc1

Projekt „Profesjonalni przywódcy w oświacie na terenie województwa podlaskiego”

Projekt „Profesjonalni przywódcy w oświacie na terenie województwa podlaskiego”

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu II Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój (PO WER) Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Partnerem wiodącym projektu jest Towarzystwo AMICUS w Białymstoku Partnerem projektu jest Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.

Żłobek i przedszkole Klub Małych Odkrywców

Żłobek i przedszkole Klub Małych Odkrywców

Nasz żłobek i przedszkole to bezpieczne, przyjazne i inspirujące miejsce dla dzieci. Jest w nim przestrzeń dla dziecka i rodzica, kontakt z naturą, sztuką, spotkania z niezwykłymi ludźmi i wycieczki. Dbamy o rozwijanie pasji i talentów dzieci. Dbamy o ich prawidłowy rozwój. Ważnym celem jest dla nas porozumienie z rodzicami i współdziałanie z nimi.

Kontakt

Towarzystwo Amicus