Kompetencje dla doradców

Zapraszamy do udziału w projekcie wszystkie osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia z terenu makroregionu II tj. z województwa warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, łódzkiego i podlaskiego.

Na nasze szkolenia zapraszamy nie tylko doradców zawodowych, lecz także wychowawców (godziny wychowawcze), pedagogów oraz nauczycieli, ponieważ elementy doradztwa powinien wprowadzać każdy nauczyciel, np. w ramach zajęć przedmiotowych w szkole.

 

Przygotowanie kadry 3795 osób (3170K, 625M) realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach i placówkach systemu oświaty z terenu makroregionu nr 2 (woj. warmińsko-mazurskie, mazowieckie, łódzkie, podlaskie) w okresie do końca VIII 2023 r. do stosowania nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pracy z uczniami i dorosłymi, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań zintegrowanego systemu kwalifikacji.

Osiągnięcie min. 50% odsetka szkół z terenu makroregionu nr 2 – realizujących doradztwo zawodowe, w których podniesiono jakość świadczonych usług w tym zakresie w okresie do końca VIII 2023 r.

 

Kadra realizująca zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia z terenu makroregionu II, tj. z obszaru województwa: warmińsko-mazurskiego (582 osoby), łódzkiego (890 osób), łódzkiego (890 osób), podlaskiego (429 osób).

 

 

 Rejestracja - zapraszamy do wypełnienia formularza :)

https://kompetencjedladoradcow.pl/formularz/?fbclid=IwAR1jmMo0kLLTsVYsjDU-i-93sK6IP0h_mn2Hgj_za654QE_72OqQ0jCgcrk

 

 

 

 

 

 

                      

 
 

 

 

 

 

Kontakt

Towarzystwo Amicus

 

OŚRODEK POMOCY BIAŁYSTOK
TEL: + 48 697 697 205
(w godz. pracy ośrodka)