Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Subregionie Białostockim "Victor Victima"

logo ministerstwo sprawiedliwosci


Minister Sprawiedliwości, działając jako dysponent Funduszu Sprawiedliwości po przeprowadzeniu procedury konkursowej informuje, że w dniu 7 stycznia 2019 roku, podjęto decyzję w przedmiocie przyznania dotacji celowej na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, Udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019-2021, dla następującego podmiotu:
Towarzystwa Amicus z Białegostoku.

Źródło komunikatu - BIP Ministerstwa Sprawiedliwości


Zadanie realizowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej– Funduszu Sprawiedliwości. O PROJEKCIE

Projekt zakłada udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym oraz pomocy świadkom i osobom im najbliższym, poprzez: organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów, pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią, pomocą psychiatryczną lub psychologiczną, organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu, organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe... i wiele, wiele innych działań służących wsparciu osób w trudnej sytuacji życiowej.

W ramach działań otwarty zostanie Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Białymstoku wraz z sześcioma lokalnymi punktami pomocy. We wszystkich ośrodkach zapewnimy obsługę pokrzywdzonych przez osoby pierwszego kontaktu oraz specjalistyczne zespoły prawników, psychologów, terapeutów i psychoterapeutów.

Jednocześnie zapewnimy całodobowe dyżury telefoniczne, dostęp do osoby pierwszego kontaktu oraz zespół specjalistów w zakresie udzielenia pomocy prawnej i psychologicznej.MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA

Miejscem realizacji zadania jest subregion białostocki, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Białystok oraz powiatów: białostockiego, bielskiego, hajnowskiego, monieckiego, siemiatyckiego, sokólskiego. W powiecie białostockim lokalny punkt pomocy będzie otwarty w Supraślu, w pozostałych powiatach, lokalne punkty otworzymy w miastach powiatowych, t.j. w: Hajnówce, Bielsku Podlaskim, Siemiatyczach, Mońkach, Sokółce.


 

 Więcej informacji wkrótce...

Zespół Towarzystwa Amicus