Zakończenie zajęć teoretycznych w ramach projektu Motor Edukacji Zawodowej

W czerwcu zakończyły się zajęcia teoretyczne dla uczniów i uczennic biorących udział w projekcie Motor Edukacji Zawodowej, którego Liderem jest Towarzystwo Amicus.
Uczestnicy i uczestniczki projektu przez cały rok szkolny uczestniczyli w zajęciach z Mechaniki Motocyklowej, Obsługi Klienta, branżowego języka angielskiego oraz przedsiębiorczości. Każda osoba biorąca udział w projekcie odbyła od 140 (kurs Obsługi Klienta) do 160 godzin (kurs Mechanik Motocykli).

Zajęcia teoretyczne zakończyły się egzaminem złożonym z części pisemnej i ustnej, podczas którego 145 osób mogło sprawdzić swoją wiedzę zdobytą podczas kursów i praktyk odbywających się przez ostatnie kilka miesięcy. 

Wszyscy uczniowie i uczennice zakończyli egzamin pomyślnie. Gratulujemy.

Kontakt

Towarzystwo Amicus

 

OŚRODEK POMOCY BIAŁYSTOK
TEL: + 48 697 697 205
(w godz. pracy ośrodka)