Kolejne szkolenia w ramach RO EFS Warszawa

Regionalny Ośrodek EFS w Warszawie zaprasza na szkolenie z zakresu zarządzania i rozliczania projektów, które
odbędzie się 24 września 2013 w godz. 9.30 - 16.30.

W programie m.in. podział zadań w zespole projektowym, identyfikacja ryzyka zewnętrznego i wewnętrznego, ewaluacja
jako narzędzie wspomagające proces zarządzania oraz opis dokumentów finansowych.

Kontakt

Towarzystwo Amicus

 

OŚRODEK POMOCY BIAŁYSTOK
TEL: + 48 697 697 205
(w godz. pracy ośrodka)