Ewaluacja i monitoring w projektach PO KL

Regionalny Ośrodek EFS w Warszawie zaprasza na seminarium informacyjne pt. „Ewaluacja i monitoring w projektach PO KL”, które odbędzie się 2 października 2013 w godz. 15.30 - 17.00.

Podczas seminarium zostaną omówione m.in. następujące zagadnienia: obowiązki personelu odpowiedzialnego za monitoring i ewaluację, podstawowe narzędzia ewaluacji i ich dobór, ewaluacja a cykl zarządzania projektem.

Seminarium ma charakter informacyjny i po jego zakończeniu nie są wydawane certyfikaty ani zaświadczenia o udziale.

Kontakt

Towarzystwo Amicus

 

OŚRODEK POMOCY BIAŁYSTOK
TEL: + 48 697 697 205
(w godz. pracy ośrodka)