Happenning "Open Your Mind"

Już 17 października (czwartek) na Rynku Kościuszki w Białymstoku, o godzinie 16 rozpocznie się happening pod tytułem „Open Your Mind”, przygotowany przez studentów z organizacji Erasmus Student Network (ESN PB), na co dzień zajmującej się studentami przyjeżdżającymi do Białegostoku w ramach międzynarodowych wymian studenckich. Jest to część projektu stworzonego w związku z ogólnopolskim Konkursem Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Polska dla Wszystkich”, którego celem jest promowanie dialogu międzykulturowego, walka z rasizmem i ksenofobią.

Do wzięcia udziału w Evencie zaproszeni są wszyscy mieszkańcy Białegostoku i okolic, którzy utożsamiają się z głoszonymi hasłami równości i tolerancji („Ty też jesteś Obcokrajowcem”) oraz pragną swoją obecnością wesprzeć idee szacunku dla różnorodności.

Zamysłem spotkania na Rynku jest utworzenie „Łańcucha przyjaźni” na znak jedności i poszanowania praw osób odmiennej narodowości.

Akcja uzyskała patronaty Prezydenta Miasta Białegostoku oraz Rektorów Politechniki Białostockiej i Uniwersytetu w Białymstoku.

Kontakt

Towarzystwo Amicus

 

OŚRODEK POMOCY BIAŁYSTOK
TEL: + 48 697 697 205
(w godz. pracy ośrodka)