Publikacja: Towarzystwa Amicus podsumowująca projekt partnerstwa miast

Szanowni Państwo,

Partnerstwo miast jest formą współpracy znaną w wymiarze globalnym od lat 50. ubiegłego wieku. Dostrzegając wymierne korzyści z nawiązywania tego typu kooperacji pomiędzy miastami województwa podlaskiego oraz miastami zagranicznymi, Towarzystwo Amicus podjęło realizację projektu pn. „Twinning – Winning. W partnerstwie osiągamy sukces”, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Idea, jaka przyświecała naszemu przedsięwzięciu, to popularyzowanie partnerstwa jako instrumentu o szczególnym charakterze dla rozwoju społeczności lokalnych. Kierując się potrzebą wspierania istniejących porozumień, a także inspirowania do inicjowania nowych, dnia 27 września br. w siedzibie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zorganizowaliśmy konferencję „Wielojęzyczny świat – wspólny język partnerstwa”, pod honorowym patronatem Wojewody Podlaskiego – Pana Macieja Żywno.

Zaproszenie do udziału w niniejszym wydarzeniu przyjęli przedstawiciele władz samorządowych z województwa podlaskiego, reprezentanci miast z Białorusi, Litwy oraz Rosji, a także członkowie organizacji pozarządowych. Dzięki zaangażowaniu gości mogliśmy poznać ich doświadczenia w ramach praktycznego wymiaru partnerstwa miast, w takich obszarach jak administracja kultura, edukacja czy turystyka.

Podsumowując zorganizowaną konferencję oraz promując partnerstwo miast w województwie podlaskim przygotowaliśmy publikację, w której prezentujemy dobre praktyki na gruncie różnorodnych aspektów życia społecznego oraz podpowiadamy, które programy wspierają projekty podejmowane w ramach porozumień partnerskich. Serdecznie zapraszamy do lektury.


KLIKNIJ, ABY POBRAĆ PUBLIKACJĘ ELEKTRONICZNĄ


 logo

Kontakt

Towarzystwo Amicus

 

OŚRODEK POMOCY BIAŁYSTOK
TEL: + 48 697 697 205
(w godz. pracy ośrodka)