Semianaria informacyjne ROEFSu Warszawa w najbliższym tygodniu

Regionalny Ośrodek EFS w Warszawie zaprasza na seminaria informacyjne:

5 grudnia 2013 roku - „Zakres i zasady stosowania przepisów o zamówieniach publicznych i zasadzie konkurencyjności. Planowane zmiany przepisów”

6 grudnia 2013 roku – „Upowszechnianie i włączanie do praktyki produktów finalnych projektów innowacyjnych – założenia i realizacja”

Szczegółowe informacje oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie Ośrodka: www.roefs.pl

Kontakt

Towarzystwo Amicus

 

OŚRODEK POMOCY BIAŁYSTOK
TEL: + 48 697 697 205
(w godz. pracy ośrodka)