Postępy w realizacji projektu Nowoczesny nauczyciel – kursy doskonalenia zawodowego nauczycieli

W miniony weekend 8-9 marca odbyły się ostatnie zajęcia dla Grupy 3 skierowanej do nauczycieli i nauczycielek języków obcych z wiejskich szkół podstawowych i gimnazjów. Zajęcia dotyczyły Kształtowania umiejętności nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji językowych uczniów i uczennic. Wszyscy uczestnicy Grupy 3 pozytywnie zakończyli kurs i otrzymali certyfikaty jego ukończenia.

nn

W najbliższy weekend 15-16 marca rozpocznie się kurs dla Grupy 4 skierowanej do nauczycieli i nauczycielek matematyki z wiejskich szkół podstawowych i gimnazjów. Pierwsze zajęcia będą dotyczyły Wykorzystania nowoczesnych technologii ICT w procesie nauczania.

Cały czas trwa rekrutacja kolejnych grup do projektu. Serdecznie zapraszamy wszystkich nauczycieli ze szkół wiejskich z terenu województwa mazowieckiego, którzy nauczają w klasach I-III, języków obcych oraz przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

Nowoczesny nauczyciel – kursy doskonalenia zawodowego nauczycieli ze szkół podstawowych i gimnazjów 7 podwarszawskich powiatów” realizowany jest dzięki finansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.4.

Kontakt

Towarzystwo Amicus

 

OŚRODEK POMOCY BIAŁYSTOK
TEL: + 48 697 697 205
(w godz. pracy ośrodka)