Spotkanie projektowe w Wenecji

Projekt: ecoZAWÓD - partnerstwo strategiczne na rzecz dostosowania systemów kształcenia zawodowego do wyzwań zielonej gospodarki.

logo erasmus plus

Projekt: ecoZAWÓD - partnerstwo strategiczne na rzecz dostosowania systemów kształcenia zawodowego do wyzwań zielonej gospodarki
Program: Erasmus + Partnerstwa strategiczne
Czas trwania: IX 2015 VIII 2017


W ramach kolejnych działań projektowych w dniach 13-14 czerwca 2016 r. w Wenecji spotkali się przedstawiciele Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr (lider projektu), Towarzystwa Amicus, EkoConnect z Niemiec z partnerem włoskim Coldiretti Veneto. Spotkanie dotyczyło omówienia postępów prac w projekcie dotyczących zawodu technologa żywności ze specjalnością produkcja wyrobów ekologicznych.
Podczas wizyty przedstawiciele podmiotów mieli okazję spotkać z się z głównymi interesariuszami regionu Veneto działającymi na rzecz rozwoju ekologicznej żywności.

IMG 0008

Przedstawiciele partnerów

IMG 0009

Siedziba Coldiretti regionu Veneto

IMG 0020

Augusto Pivanti - nasz gospodarz

IMG 0045

Przedstawiciel włoskiego odpowiednika Magistratu miasta Wenecja

IMG 0149

H-Farm

IMG 0171

Przedstawiciele Coldiretti

IMG 0219

Prezentacje eko-firm z regionu w parku technologicznym


Cel projektu: Opracowanie i wdrożenie do końca sierpnia 2017 roku nowych programów nauczania zawodowego oraz praktyk zawodowych dla
3 kluczowych zawodów związanych z zieloną gospodarką w Polsce, Niemczech i Włoszech w oparciu o dualny system kształcenia w tych
zawodach oraz rozwiązania informatyczne ICT

Kontakt

Towarzystwo Amicus

 

OŚRODEK POMOCY BIAŁYSTOK
TEL: + 48 697 697 205
(w godz. pracy ośrodka)