Spotkanie z przedstawicielami samorządów

W poniedziałek, 27 maja br. odbyło się spotkanie Lidera Projektu, Partnera z Niemiec oraz Partnerów krajowych w Urzędzie Miasta Łomży z przedstawicielami samorządów, na terenie których realizowany jest Projekt „Innowacyjne możliwości tworzenia zielonych miejsc pracy szansą dla województwa podlaskiego” (Gmina i Miasto Łomża, Gmina i Miasto Kolno, Gmina Narewka, Miasto i Gmina Nowogród). Spotkanie było doskonałym sposobem na wymianę wiedzy i doświadczeń niemiecko-polskich w zakresie tworzenia zielonych miejsc pracy.

Spotkaniu przewodniczył Zastępca Prezydenta Miasta Łomży – Pan Beniamin Janusz Dobosz. W trakcie spotkania przedstawiciele samorządów z terenu Łomży, Kolna, Narewki i Nowogrodu dyskutowali z Partnerem projektu z Niemiec odnośnie niemieckich doświadczeń w zakresie tworzenia zielonych miejsc pracy. Ponadto, omówiony został szczegółowy program wizyty studyjnej w Niemczech, która odbędzie się od 30 czerwca do 5 lipca br. W wyjeździe do Niemiec uczestniczyć będą przedstawiciele samorządów poszczególnych gmin/miast, na terenie których realizowany jest Projekt „Innowacyjne możliwości tworzenia zielonych miejsc pracy szansą dla województwa podlaskiego”.

W poniedziałek, 27 maja br. odbędzie się spotkanie Lidera Projektu, Partnera z Niemiec oraz Partnerów krajowych w Urzędzie Miasta Łomży z przedstawicielami samorządów, na terenie których realizowany jest Projekt „Innowacyjne możliwości tworzenia zielonych miejsc pracy szansą dla województwa podlaskiego” (Gmina i Miasto Łomża, Gmina i Miasto Kolno, Gmina Narewka, Miasto i Gmina Nowogród). 

inauguracja spotkania
Inauguracji spotkania dokonał Zastępca Prezydenta Miasta Łomży – Pan Beniamin Janusz Dobosz

uczestnicy spotkania
Uczestnicy spotkania przedstawicieli samorządów

Kontakt

Towarzystwo Amicus

 

OŚRODEK POMOCY BIAŁYSTOK
TEL: + 48 697 697 205
(w godz. pracy ośrodka)