Spotkanie Creative Poland w Białymstoku

W dniu 18 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego odbyło się spotkanie w ramach projektu "Creative Poland". Spotkanie dotyczyło współpracy sektora kreatywnego z przedstawicielami samorządu województwa.

Wśród zebranych uczestników oprócz przedstawicieli Towarzystwa Amicus bedącego liderem projektu nie zabrakło| przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta Białystok, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, Urzędu Miasta w Łomży czy przedstawicieli samych samorządów.
Spotkanie miało na celu stworzenie platformy, dzięki której możliwe będzie rozwijanie polskiego sektora kreatywnego, tak aby najlepiej wykorzystać talent, wiedzę i doświadczenie ludzi twórczych.

Kontakt

Towarzystwo Amicus

 

OŚRODEK POMOCY BIAŁYSTOK
TEL: + 48 697 697 205
(w godz. pracy ośrodka)