Twinning - Winning. W partnerstwie osiągamy sukces

Promując partnerstwo miast w województwie podlaskim przygotowaliśmy publikację,
w której prezentujemy dobre praktyki na gruncie różnorodnych aspektów życia społecznego oraz podpowiadamy, które programy
wspierają projekty podejmowane w ramach porozumień partnerskich.

publ 11

logo

Kontakt

Towarzystwo Amicus