Katalogiem Przemysłu Kreatywnego

Zapraszamy do zapoznania się Katalogiem Przemysłu Kreatywnego w formie strony internetowej!

Katalog dostępny pod adresem www.polishcreatives.pl

Katalog przedstawia ofertę uczestników projektu Creative Poland – firm i twórców indywidualnych, działających w różnych dziedzinach przemysłu
kreatywnego. Wszystko w jednym miejscu z możliwością wyszukania konkretnej osoby lub obejrzenia oferty danej branży.

Szukacie kreatywnych? Tu ich znajdziecie.

katalog long 2014

Kontakt

Towarzystwo Amicus