Innowacyjne możliwości tworzenia zielonych miejsc pracy szansą dla województwa podlaskiego