Semianaria informacyjne ROEFSu Warszawa w najbliższym tygodniu

Regionalny Ośrodek EFS w Warszawie zaprasza na seminaria informacyjne:

5 grudnia 2013 roku - „Zakres i zasady stosowania przepisów o zamówieniach publicznych i zasadzie konkurencyjności. Planowane zmiany przepisów”

6 grudnia 2013 roku – „Upowszechnianie i włączanie do praktyki produktów finalnych projektów innowacyjnych – założenia i realizacja”

Szczegółowe informacje oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie Ośrodka: www.roefs.pl