PRODUKTY FINALNE PROJEKTU ,,Innowacyjne możliwości tworzenia...

Zapraszamy do zapoznania się z opracowanymi w ramach Projektu pt. „Innowacyjne możliwości tworzenia zielonych miejsc pracy szansą dla województwa podlaskiego” produktami finalnymi.

Są to kalkulatory:


 kalkulator zseie


 kalkulator baterii


 kalkulator biomasy