Kierunek: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Szanowni Państwo,

Rozpoczęliśmy nabór do projektu „Kierunek: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Projekt skierowany jest do osób po 30 roku życia, będących bezrobotnymi lub poszukującymi pracy lub nieaktywnymi zawodowo zamieszkujących gminy tworzące LGD Puszcza Knyszyńska.

Proponujemy dotację inwestycyjną w kwocie maksymalnie 21.000,00 pln netto oraz finansowe wsparcie pomostowe w kwotach 1200,00 pln netto przez 6 miesięcy i po tym okresie 487,90 pln netto przez pozostałe 6 miesięcy.

Zgodnie z regulaminem rekrutacji 100% grupy docelowej stanowić będą osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (tj. osoby starsze po 50 roku życia lub kobiety lub osoby z niepełnosprawnością lub osoby długotrwale bezrobotne lub osoby o niskich kwalifikacjach.


Szczegółowe informacje wraz z regulaminem i formularzem zgłoszeniowym są dostępne tutaj: KLIK


 

 

przedisebiorczosc1