Aktualności

Postępy w realizacji projektu Nowoczesny nauczyciel – kursy doskonalenia zawodowego nauczycieli

W miniony weekend 8-9 marca odbyły się ostatnie zajęcia dla Grupy 3 skierowanej do nauczycieli i nauczycielek języków obcych z wiejskich szkół podstawowych i gimnazjów. Zajęcia dotyczyły Kształtowania umiejętności nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji językowych uczniów i uczennic. Wszyscy uczestnicy Grupy 3 pozytywnie zakończyli kurs i otrzymali certyfikaty jego ukończenia.

Szwajcarscy trenerzy z The NGO Management Association pierwszy raz w Polsce!

W poprzedni weeekend w dniach 28 lutego, oraz 1 i 2 marca w Białymstoku gościła przedstawicielka The NGO Management Association - niezależnej organizacji pozarządową (stowarzyszenia o charakterze non-profit), zarejestrowanego w Szwajcarii i działającą w obszarze podnoszeni kompetencji kadry zarządzające NGO od ponad 10 lat.

Networkingownia 6 II 2014, WARSZAWA

Networkingownia to cykl spotkań organizowany przez kreatywnych należących do Partnerstwa Creative Poland. Każda odsłona imprezy to inny, ważny dla sektora temat. O źródłach inspiracji, doświadczeniach zawodowych, realiach rynku i pomysłach na twórcze zarabianie pieniędzy z gośćmi rozmawiać będą wybrani specjaliści i artyści.

Katalog Przemysłu Kreatywnego!

Zapraszamy do zapoznania się Katalogiem Przemysłu Kreatywnego w formie strony internetowej!

Erasmus+ już działa!

Organizacje pragnące ubiegać się w 2014 r. o dofinansowanie z nowego programu UE na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu Erasmus+ mogą już zacząć przygotowywać wnioski o dotacje. Komisja Europejska właśnie opublikowała przewodnik zawierający niezbędne informacje.

Seminarium Naukowe pod hasłem „Otwórz się i pomagaj…” 09 grudnia 2013 r.

Koło Naukowe Młodych Wolontariuszy Zakład Pedagogiki Społecznej Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytet w Białymstoku

Pierwsze spotkanie parterów projektu “Facilitate cooperation of educational institutions...

7 listopada odbyło się pierwsze spotkanie parterów projektu “Facilitate cooperation of educational institutions and enterprises in the Baltic Sea Region trough the Next-level creative hub/TAB FAB”, w którym Towarzystwo Amicus jest partnerem ze strony Polski. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Kultury Łotwy (lider projektu) oraz przedstawiciele Creative Estonia z Estonii i Centrum Małego Biznesu z Uniwersytety Aalto w Finlandii, a także przedstawiciele Towarzystwa Amicus.

Semianaria informacyjne ROEFSu Warszawa w najbliższym tygodniu

Regionalny Ośrodek EFS w Warszawie zaprasza na seminaria informacyjne:

Towarzystwo Amicus oficjalnym członkiem Federacji Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok

Federacja Organizacji Pozarządowych Miasta Białystok powstała z inicjatywy Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku, w ramach projektu „Podlaska Sieć Pozarządowa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Obecnie w skład Federacji wchodzi prawie pięćdziesiąt organizacji pozarządowych naszego miasta. Formuła Federacji jest otwarta i nadal mogą do niej włączać się kolejne organizacje.

Zatwierdzenie Strategii wdrażania projektu innowacyjnego

W dniu 13.11.2013 r. zespół oceniający Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku zaakceptował poprawioną Strategię wdrażania projektu innowacyjnego testującego „Innowacyjne możliwości tworzenia zielonych miejsc pracy szansą dla województwa podlaskiego” (WND-POKL.06.01.01-20-002/12), realizowanego przez Towarzystwo Amicus w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Agencją Ekorozwoju Zielone Płuca Polski oraz Wyższą Szkołą Agrobiznesu w Łomży.


Realizacja zajęć Grupy 1 oraz rekrutacja kolejnych grup

Realizacja zajęć Grupy 1 oraz rekrutacja kolejnych grup w ramach projektu „Nowoczesny nauczyciel – kursy doskonalenia zawodowego nauczycieli ze szkół podstawowych i gimnazjów 7 podwarszawskich powiatów”

Nowoczesny nauczyciel – kursy doskonalenia zawodowego nauczycieli ze szkół podstawowych i gimnazjów

Realizacja zajęć Grupy 1 oraz rekrutacja kolejnych grup w ramach projektu „Nowoczesny nauczyciel – kursy doskonalenia zawodowego nauczycieli ze szkół podstawowych i gimnazjów 7 podwarszawskich powiatów”

Konferencja Partnerstwa Creative Poland „Sztuka współpracy”

Chcesz się rozwijać, współpracować i mieć wpływ na rozwój polskiego sektora kreatywnego ?

- działaj w Partnerstwie Creative Poland!

Happenning "Open Your Mind"

Już 17 października (czwartek) na Rynku Kościuszki w Białymstoku, o godzinie 16 rozpocznie się happening pod tytułem „Open Your Mind”, przygotowany przez studentów z organizacji Erasmus Student Network (ESN PB), na co dzień zajmującej się studentami przyjeżdżającymi do Białegostoku w ramach międzynarodowych wymian studenckich. Jest to część projektu stworzonego w związku z ogólnopolskim Konkursem Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Polska dla Wszystkich”, którego celem jest promowanie dialogu międzykulturowego, walka z rasizmem i ksenofobią.

Innowacyjne możliwości tworzenia zielonych miejsc pracy szansą dla województwa podlaskiego

W dniu 30 września br. na posiedzeniu Regionalnej Sieci Tematycznej w województwie podlaskim opiniowania była strategia wdrażania projektu innowacyjnego pt. „Innowacyjne możliwości tworzenia zielonych miejsc pracy szansą dla województwa podlaskiego” realizowanego przez Towarzystwo Amicus z Partnerami krajowymi - Stowarzyszeniem Agencją Ekorozwoju Zielone Płuca Polski i Wyższą Szkołą Agrobiznesu w Łomży oraz Partnerem zagranicznym – NABU (Niemcy).

Konferencja „Wielojęzyczny świat – wspólny język partnerstwa” - kolejny sukces Towarzystwa Amicus

„Wielojęzyczny świat – wspólny język partnerstwa” to tytuł konferencji zorganizowanej przez Towarzystwo Amicus, w ramach projektu „Twinning- winning. W partnerstwie osiągamy sukces”, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Wydarzenie to promujące współpracę miast na gruncie zawieranych porozumień partnerskich odbyło się 27 września w siedzibie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Patronat honorowy pełnił Wojewoda Podlaski – Pan Maciej Żywno, natomiast patronat medialny – Polskie Radio Białystok oraz Gazeta Wyborcza.

Kontakt

Towarzystwo Amicus