PL GB RU
TOWARZYSTWO AMICUS - AKTUALNOŚCI
PROFESJONALNI PRZYWÓDCY W OŚWIACIE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

 

Projekt PROFESJONALNI PRZYWÓDCY W OŚWIACIE
NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

 

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu II Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój (PO WER) Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Partnerem wiodącym projektu jest Towarzystwo AMICUS w Białymstoku Partnerem projektu jest Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku.

 


Uczestnicy Projektu

 

Dyrektorzy, wicedyrektorzy, osoby pełniące funkcje kierownicze w publicznych i niepublicznych placówkach instytucji oświaty z terenu województwa podlaskiego.


Cele  Projektu

 

Projekt przyczyni się do podniesienia wiedzy i kompetencji oraz udoskonalenia cech przywódczych 240 (144 kobiet i 96 mężczyzn) przedstawicieli kadry zarządzającej przedszkoli i szkół z terenu województwa podlaskiego.

Projekt ma na celu poprawę funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy.

W wyniku projektu podniesiona zostanie skuteczność zarządzania instytucją oświaty, przy wykorzystaniu kompleksowego modelu wspierania pracy, czyli systemu wspomagania placówek oświatowych w sposób służący efektywnemu kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów, niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, właściwych postaw uczniów, nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia. 

 


Rekrutacja uczestników projektu

 

  • Rekrutacja jest ciągła do wyczerpania miejsc.  
  • Rekrutacja do udziału w projekcie ma charakter otwarty.
  • Warunkiem przystąpienia do Projektu jest prawidłowe wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych znajdujących się w załącznikach i dostarczenie ich do biura Partnera projektu osobiście lub pocztą tradycyjną na adres: Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4, 15-016 Białystok z dopiskiem: „Profesjonalni przywódcy w oświacie na terenie województwa podlaskiego”.

 


Informacje organizacyjne

 

  • Udział w Projekcie jest całkowicie bezpłatny.
  • Udział w Projekcie może wziąć jedna osoba z danej placówki oświaty.
  • Każdy uczestnik Projektu odbędzie trzy 3-dniowe sesje szkoleniowe (72 godziny dydaktyczne) z zakresu kształcenia kompetencji kluczowych i przywódczych.
  • Ponadto skorzysta z praktycznej formy wsparcia w postaci doradztwa indywidualnego (24 godziny na 1 uczestnika) oraz wsparcia w ramach sieci współpracy (30 godzin na 1 z 24 powstałych sieci).
  • Zajęcia grupowe będą prowadzone do wyboru w Białymstoku, Łomży i Suwałkach.
  • Zapewniamy nocleg oraz pełen catering.
  • Dokumenty rekrutacyjne, harmonogram zjazdów i inna dokumentacja jest do pobrania pod tym adresem: KLIK 


Informacje na temat Projektu: 85 653 77 53, bądź edukacja@bia.pl

REGULAMIN REKRUTACJI

OPIS PROJEKTU

HARMONOGRAM SZKOLEŃ 


DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

ZAŁĄCZNIK 1

ZAŁĄCZNIK 2

ZAŁĄCZNIK 3

ZAŁĄCZNIK 4

ZAŁĄCZNIK 5